Peşəkar və keyfiyyətli tərcümə

 

5 ildən artıq Azərbaycanın tibbi məsləhət və təlim-tədris sahəsində çalışan UptodateİnMedicine MMC tərəfindən təklif edilən peşəkar tərcümə xidmətləri öz keyfiyyəti ilə seçilir.
Ölkə daxilində, habelə ABŞ, Rusiya Federasiyası, Türkiyə, Almaniya və Böyük Britaniyada çalışan 10-dan çox mütəxəssisimiz tibbi sənədlərin Azərbaycan, İngilis, Rus, Alman və İvritə keyfiyyətli peşəkar tərcüməsini həyata keçirir.
Şirkətimizin daxili keyfiyyətə nəzarət sistemi Sizin sənədlərinizin ən yaxşı səviyyədə və beynəlxalq standartlara, o cümlədən, xarici ölkələrin xəstəxanaları, tibb cəmiyyətlərinin qaydalarına uyğun tərcüməsini təmin etməyə imkan verir.

 

Şirkətimiz Sizin tibbi sənədlərinizi ən qısa vaxtda və keyfiyyətli tərcüməsini təmin edir

 

 • Xəstələr, xəstəxanalar, həkimlər və farmsevtik şirkətlər üçün tibbi sənədlərin tərcüməsi.
 • Xəstələr üçün İngilis, Rus, Azərbaycan və Alman dillərində tərcümə xidmətləri (canlı və ya telefon vasitəsilə).
 • Klinik təlimatlar, metodik vəsaitlər, protokollar, xəstəlik tarixləri, epikrizlər və s. sənədlərin ABŞ, Türkiyə, Almaniya, Rusiya Federasiyasının tələb və qaydalarına uyğun tərtibatı, tərcüməsi və redaktəsi.
 • Tibbi hüquqi sənədlərin hazırlanması, redaktəsi və tərcüməsi.
 • Tibbi kitabların, dissertasiyaların, monoqrafiyaların və elmi məqalələrin tərcüməsi.
 • Xarici ölkələrin mütəxəssisləri ilə aparılan canlı və ya internet-əsaslı konsultasiyalarda tərcümə.

 

Tibbi Tərcümədə Təcrübə

 

Şirkətimiz asan və ən mürəkkəb sənədlərin və tibbi materialların yazılı və şifahi tərcüməsində böyük təcrübəyə malikdir. Klinik təbabət, biokimya, biotexnologiya, ictimai səhiyyə, farmakologiya, toksikologiya və digər yanaşı sahələrdə olan peşəkar və təcrübəli mütəxəssislərimiz Sizin sənədlərinizin ən yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun tərcüməsini təmin edir.
Etibarlı, təcrübəli və müştərinin maraqlarını üstün saxlayan şirkətlə işləmək istəyirinizsə, UptodateİnMedicine MMC-nin Tibbi Tərcümə Xidmətləri ilə əlaqə saxlayın.

 

Biz aşağıdakı sənədlərin tərcüməsini təmin edirik:

 

 • Klinik protokollar, təlimatlar, metodik vəsaitlər, klinik rəhbərliklər
 • Xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş məlumat materialları (buklet, plakat, liflet, broşüra və s.)
 • Tibbi xidmətlər sahəsində tender sənədləri
 • Tibbi internet səhifələrdə olan məlumatlar
 • Tibbi avadanlıq və cihazlar üçün təlimat broşürları
 • Xəstəlik tarixi, epikriz, tibbi statistik formalar, həkim-konsultantların qeydləri, tibbi hesabatlar və s.
 • Vaksinasiya və immunizasiya pasportu
 • Dərmanların istifadəsinə dair təlimatlar
 • Tibbi elmi jurnallar, məqalələr, elmi kitablar
 • Tibb şirkətləri və ya tibbi təşkilatların hesabatları, daxili bülletenləri və s.
 • Laborator analizlərə dair sənədlər

Səhiyyə müəssisələri, o  cümlədən, dövlət və özəl xəstəxanalar, poliklinikalar, lisenziya əsasında fərdi çalışan həkimlər və orta tibb personalının, habelə bir-başa və dolayısı ilə səhiyyə təşkilatları ilə sıx təmasda fəaliyyət göstərən və ya biznes tərəfdaşlığı olan qurumların sadə və mürəkkəb hüquqi məsələlərin həllində peşəkar hüquqşünasların yardımı və məsləhətlərinə böyük ehtiyacı vardır. Müasir dövrdə uğurlu olmaq üçün tibb müəssisələri həm milli, həm də beynəlxalq normalara, qayda və tələblərə uyğun fəaliyyətini tənzimləməyə məcburdur. Müştəri münasibətləri, ekspertizalar, şikayətlər, hüquqi müstəvidə baş verən münaqişələr və ziddiyyətlər tibb müəssisələrinin və həkimlərin qarşılaşdığı çətinliklər və çağırışlar artıq səhiyyə biznesinin tərkib hissəsinə çevrilməkdədir.

Peşəkar hüquqşünaslarımız və təcrübəli tibbi mütəxəssislərimiz bütün hüquqi məsələlərin həllində Sizə yardımçı olmağa hazırdır. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının müvafiq hakimiyyət orqanlarının, fiziki və hüquqi şəxslərin təsis etdikləri mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq respublikanın ərazisində fəaliyyət göstərən bütün səhiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarında:

 • kargüzarlığın aparılması, kadr işinin təşkili, müqavilələrin hazırlanması
 • müxtəlif sənədlərin hüquqi ekspertizasının həyata keçirilməsi
 • əmək münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi, onlara xitam verilməsi və bu münasibətlərin iştirakçılarının hüquqlarının mühafizəsi sahəsində işçilər və işəgötürənlərin hüquq və vəzifələrini tənzimləyən normalarla bağlı suallar üzrə məsləhətlərin verilməsi
 • dinindən, əqidəsindən, cinsindən, irqindən, milliyyətindən, dilindən, yaşayış yerindən, əmlak vəziyyətindən, ictimai-sosial mənşəyindən, yaşından, ailə vəziyyətindən, siyasi baxışlarından və təhsilindən asılı olmayaraq, bütün ölkə vətəndaşlarının təklif, ərizə və şikayətlərinin baxılması və cavablandırılması
 • tibb müəssisəsində hüquq xidmətinin yaradılması və dəstəklənməsi

Tibb elmləri sahəsində elmi, elmi-praktik və ya elmi-kütləvi jurnal nəşr etmək istəyirsiniz? Çalışdığınız tibb müəssisəsinin internet bloqu və ya elektron bülletenini yaratmaq istəyirsiniz?

Uptodate İn Medicine MMC-nin Jurnal Nəşri xidməti bu işlərdə Sizə yardımçı olmağa hazırdır.

Tibb jurnalının nəşri ilə bağlı sual və sifarişlərinizi e-poçt vasitəsilə və ya aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə göndərə bilərsiniz. Məktubunuzu aldıqda sonra nümayəndəmiz Sizinlə əlaqə saxlayacaqdır.

E-poçt: elmi.jurnallar@gmail.com

 

Hazırladığımız bir neçə onlayn nəşrlər:

Milli və xarici tibbi jurnallara məqalənizi və ya abstraktınızı göndərmək istəyirsiniz? Xarici dildə sənəd, kitab, buklet və ya liflet hazırlamısınız?

Uptodate İn Medicine MMC-nin Redaktə Xidməti İngilis, Azərbaycan və Rus dillərində yazılmış materialların peşəkar, keyfiyyətli və sürətli redaktəsini həyata keçirir. Redaktə işləri tibb elmləri sahəsində çalışan dilin daşıyıcıları tərəfindən aparılır.

Redaktə xidməti dedikdə, müəyyən dildə yığılmış mətnin və ya tərcümə edilmiş mətnin redaktəsi, səhvlərinin yoxlanılması, orfoqrafik və leksik səhvlərin aradan qaldırılması başa düşülür.

Xidmətdən faydalanmaq üçün redaktə olunacaq sənədi şəxsi kabinet vasitəsilə bizə göndərin.

Uptodate In Medicine’s Konsaltinq Xidmətlərində, məsləhətçilərimiz səhiyyə təşkilatlarına uğurla inkişaf etməkdə, mövcud və qarşıdakı ehtiyaclara uyğunlaşmağa və problemlərin aradan 

qaldırılmasında yardım göstərməyə çalışırlar. Biz ictimai səhiyyəyə səmərəli keçid, fərdi tibb anlayışını inkişaf etdirmək, ümumi qayğı xərclərini idarə etmək, biznes strukturlarını rasionallaşdırmaq, düzgün texnologiyaların əhatə edilməsi və proseslərin və xidmətlərin prioritetləşdirilməsi daxil olmaqla, kompleks məqsədlərə nail olmaq üçün düzgün strategiyaları inkişaf etdirmək və tətbiq etməkdə mülkiyyətindən və ölçüsündən asılı olmayaraq, bütün növ səhiyyə müəssisələrinə kömək edirik.

Aparıcı səhiyyə təşkilatlarının əksəriyyəti ilə əməkdaşlıq edərək, ekspertlər və məsləhətçilər qrupumuz strateji, təşkilati və əməliyyat vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi və aşkar edilən problemlərin  həllində təcrübədən keçirilmiş bilik və bacarıqlara malikdir. Azərbaycanda səhiyyə bazarında yaşanan problemlər, çətinliklər və imkanlar barədə dərin düşüncələrimiz və təhlillərimiz, müştərilərimizin bu sahədə davamlı və diqqətəlayiq liderliyini təmin etmək üçün onlara doğru strateji seçimlər etməsinə imkan verir.

 

Səhiyyə sənayəsi üçün əsas biznes xidmətlərimiz:

 

Sizə yardımçı olmaqdan şərəf duyuruq! 

Müştərilərimiz müxtəlif səbəblərlə bizi axtarırlar. Bu səbəblərdən bəziləri strateji məqsədləri planlaşdırmaq, əməliyyat problemlərini qiymətləndirmək, keyfiyyətli klinik xidmətlərin göstərilməsi, monitorinq və qiymətləndirmə prosedurlarının tətibiqi, çoxsaylı klinik və inzibati xidmətlər üçün prosedurlar üzrə standartlar hazırlamaq və ya təşkilatın inzibati və maliyyə idarəçiliyinə kömək etməklə bağlı ola bilər. Lakin, bütün hallarda məsləhətçilərimiz hər bir layihəyə peşəkar təcrübə, texniki qabiliyyət, həvəs və enerji gətirir.

Geniş çeşidli konsaltinq xidmətləri ilə bağlı unikal ehtiyaclarınızı müzakirə etmək və bütün suallarınıza cavab verməkdən məmnun olarıq.

Bizimlə bu e-poçt  tibbikonsaltinq@gmail.com ünvanı və ya 994-50-243-86-71 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Siz həmçinin aşağıdakı formanı doldurub göndərməklə bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz.

Həyat naminə Öyrən və Tətbiq et...

 

UPTODATE IN MEDICINE Sizi Amerika Ürək Assosiasiyasının (AHA - American Heart Association) ACLS, BLS və PALS beynəlxalq sertifikatlaşdırılmış təlim kurslarından keçməyə dəvət edir. Bütün kurslar AHA Beynəlxalq Təlim Mərkəzi (AHA İnternational Training Center) kimi tanınmış Uptodate İn Medicine tərəfindən təşkil olunur. Təlimlər AHA tərəfindən sertifikatlaşdırılmış ACLS, BLS və PALS İnstruktorları tərəfindən keçirilir və iştirakçılara bütün dünyada tanınan və qəbul olunan AHA-nın rəsmi sertifikatları (kartları) verilir.

 

Uptodate In Medicine tərəfindən keçirilən AHA Beynəlxalq Kursları 

Bu kurslara qatılma məqsədi AHA sertifikatının alınması olmamalıdır. Kursdan asılı olaraq, iştirak edənlər AHA-nın kəskin və xronik ürək-damar, beyin-damar və ağciyər xəstəliklərinin ilkin menecmentini öyrənəcək, ürək-damar və beyin-damar hadisələrində farmakoterapiyanın incəliklərinə varacaq, meqakod simulyasiyalar vasitəsilə pasiyentin/zərərçəkmişlərin menecmentində komanda işinə yiyələnəcəkdir.

 

Təməl Həyata Dəstək Kursu/İlk Yardım - Basic Life Support (BLS). 

Bu kurs tibb və qeyri-tibb işçilərinə, sıravi vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub. Kursun məqsədi xəstəxanaya qədər, yəni evdə, küçədə, ictimai yerlərdə, habelə xəstəxanada və ya tibbi müəssisəsində baş verən ürək dayanması, insult və tənəffüs çatışmazlığı hallarında ilk yardımın göstərilməsini, tənəffüs yollarının qorunması və keçiriciliyinin təmin edilməsini öyrətməkdir. Kursda həm böyüklər, həm də uşaq və körpələrdə ilk yardımın əsasları öyrədilir. 

 • İlk yardım həyatını xilas edir. Əsas ilk yardım həyat və ölüm arasındakı fərqi ifadə edə bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, təcili tibbi yardım ambulansları gələnədək zərərçəkmişlərə göstərilən düzgün və keyfiyyətli ilk tibbi yardım, onlar arasında qeydə alınan bütün ölüm hallarının 59%-nin qarşısını almağa kömək edir.
 • Heç birimiz bizi və ya yaxınlarımızı gələcəkdə nə gözlədiyini bilmirik. Ürək dayanması, infarkt, insult, ağır qanaxma, boğazda yad cismin qalması və ya suda boğulma  və s. bu kimi qəfil hallar dərhal diqqət və müvafiq tədbirlərin görülməsini tələb edir. BLS kursu Sizə həmin hallarda nələri etməyə öyrədəcək və Sizi müvafiq bacarıqlarla təmin edəcəkdir.
 • İlk tibbi yardım qanaxma, yanıqlar, tənəffüs çatışmazlığı, heyvan və ya həşərat dişləmələri, insult, bayılma və huşun itirilməsi zamanı zərərçəkmişə göstərilən ilk tibbi yardımı özündə ehtiva edir. BLS bacarıqları sayəsində Siz həyatın Sizə qarşı atdığı hər hansı bir təxirəsalınmaz vəziyyətə daha yaxşı hazır ola bilərsiniz.
 • Təəssüf ki, hər il uşaqların bəziləri xəstəxanadan kənar ürək dayanması və ya tənəffüs çatışmazlığına məruz qalır. Valideynlər, tərbiyəçilər, müəllimlər və uşaqlarla işləyən istənilən şəxslər, təcili tibbi hallarda körpələrin və yuxarı yaşlı uşaqların sağ qalmasına ciddi təsir göstərə bilən CPR yəni ürək-ağciyər reanimasiyası bacarıqlarına yiyələnməlidir. Amerika Ürək Assosiasiyasının BLS kursu Sizə körpədə və yuxarı yaşlı uşaqlarda ürək-ağciyər reanimasiyasının aparılmasını öyrədir.

 

Qeyri-tibb işçiləri üçün, habelə həkimlər, rezidentlər və orta tibb personalı üçün ACLS, PALS və BLS kurslarını sifariş edə bilərsiniz. Kurslar Bakının mərkəzində yerləşən komfortlu müasir avadanlıqla təchiz olunmuş təlim-tədris mərkəzimizdə keçirilir və ya Sizin müəssisədə (baxça, məktəb, universitet, iaşə obyekti, xəstəxana və ya klinikanızda) təşkil edilə bilər. 

                      

Təkmil Həyata Dəstək Kursu - Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). 

Amerika Ürək Assosiasiyasının Təkmil Kardiyovaskular Həyat Dəstəyi - ACLS təlimi kursu özündə BLS (Təməl həyata dəstək) bacarıqlarını və eləcədə komanda şəklində aparılan ilkin reanimasiya və intensiv terapiya tədbirlərini ehtiva edir.

 • Kursun içindəkilər: Kursda miokard infarktı, insult, aritmiyalar, ürək dayanması, peysmeykerin istifadəsi və kardiovaskulyar və pulmonar farmakoterapiyaya geniş yer ayrılıbdır.
 • Nəzəri biliklərlə yanaşı kursda intensiv praktik bacarıqların öyrədilməsinə diqqət verilib. 
 • Kursun sonunda yazılı imtahan və Meqakoddan ibarət bacarıqların yoxlanması üçün real klinik halların simulyasiyaları tətbiq edilir.

 

Həkim, orta tibb personalı, tibb tələbələri və rezident-həkimlər üçün

AHA ACLS, BLS və PALS kursları fərdi tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılması ilə yanaşı, xəstəxanalarda göstərilən tibbi yardımın keyfiyyəti və klinik nəticələrin yaxşılaşdırılmasına ciddi müsbət təsir göstərir. Bu kurslarda iştirak təcili və təxirəsalınmaz halların idarə olunması və komanda işinə dair bir xəstəxanadaxili mədəniyyətin formalaşdırılmasına əhəmiyyətli təsir göstərir. 
 

Xəstəxana və Klinikalar üçün
Bu səbəbdən də, xəstəxana və klinikaları əməkdaşlığa dəvət edirik. Həkimlər və orta tibb personalınız üçün ACLS, PALS və BLS kurslarını sifariş edin. Kursları Bakının mərkəzində yerləşən komfortlu müasir təlim mərkəzimizdə və ya Sizin xəstəxana və klinikanızda keçirilməsini sifariş edə bilərsiniz. 

 

       

Pediatric Advanced Life Support (PALS). 

This course is intended for medical professionals, including physicians, nurses, nurse practiotioners, physician assistants, paramedics. In this course the students learn a systematic approach to assessing pediatric patients, the PALS treatment algorithms, and effective cardiac and pulmonary resuscitation techniques for children, including pediatric pharmacology, pediatric ECG and dysrhythmia management.

 • Respiratory failure and shock are the most common causes of cardiopulmonary arrest in the pediatric population. Their management, along with the management of other cardiac dysrhythmias, pulseless electrical activity (PEA), and asystole are essential goals of pediatric resuscitation. 

 • Many physicians and nurses do not posses necessary skills and knowledge for pediatric and infant CPR.  

Courses for AHA instructors. 

This is where the teachers for all of the courses above learn how to teach them. AHA instructors are required to continue their training to stay current on all techniques. 

 

AHA BLS Instruktor Kursu

Tibb və qeyri-tibb müəssisələrində digərlərinə təməl həyat dəstəyi üzrə kurs keçmək istəyən şəxslər Təməl Həyat Dəstəyi - AHA BLS İnstruktor Kursunu müvəffəqiyyətlə tamamlamalıdır. BLS İnstruktor Kursunda iştirakçılara kursun keçirilməsi qaydaları, ürək-ağciyər canlandırılması üzrə dərinləşdirilmiş bilik və bacarıqlar öyrədilir, inzibati və təşkilati məsələlər izah edilir, imtahan və qiymətləndirmənin aparılması təcrübəsi aşılanır. 

Kursun məzmunu:

• Kursun məzmunu 2015 ECC və CPR Təlimatları əsasında qurulub
• Ürək-ağciyər canlandırılmasının öyrədilməsi texnikası, avadanlıq və metodikaların istifadəsi
• Komanda işinin qurulması və dinamikası, liderlik bacarıqları və digər bacarıqların aşılanması
• Real həyatda baş verə bilən klinik ssenarilər əsasında aparılır

Hədəf auditoriyaya daxildir:
Bütün tibb işçiləri, o cümlədən, həkimlər, orta tibb personalı, fiziki terapevtlər, tənəffüs terapevtləri, peşə terapevtləri, eczaçılar, paramediklər, feldşerlər, təcili tibbi yardım mütəxəssisləri, ictimai səhiyyə mütəxəssisləri, yanğın söndürənlər, hərbi tibb işçiləri, habelə rezident-həkimlər və tibb tələbələri.

Bu kurs ilk növbədə tibb müəssisələrində davamlı olaraq həmkarlarına təməl həyata dəstəyinə dair təlim vermək istəyənlərə yönəldilmişdir. Bu kursu keçmək istəyənlər adətən həkim, orta tibb işçisi, rezident, yuxarı kurs tibb tələbəsi olur.

Tələblər:

 • BLS İnstruktor kursuna qatılmaq istəyən şəxs son 12 ay ərzində BLS provayder yəni Təməl Həyat Dəstəyi kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş və "AHA BLS provider" sertifikatına sahib olmalıdır.
 • Online yəni internetdə BLS instruktor üçün xüsusi təlimat kursunu bitirmək. 
 • Fiziki cəhətdən gün ərzində bir neçə dəfə CPR yəni ürəyin xarici masajını aparmağı bacarmalıdır.

Kurs DVD, mühazirələr və praktiki məşğələlər vasitəsilə aparılır. Kurs İngilis dilindədir və Azərbaycan dilinə tərcümə ilə aparılır.

Müddət və qiymətləndirmə.

Kursun bir günlükdür. Tamamlandıqdan sonra iştirakçılar - "instruktor namizədlər" kimi təyin olunurlar. BLS İnstruktor statusunu qazanmaq üçün hər bir iştirakçı üç pilləli monitorinq prosesini başa çatdırmalıdır. 

Sertifikatlaşdırma.

Bu kursu və monitorinq prosesini müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra iştirakçılara Amerika Ürək Assosiasiyasının BLS İnstruktor sertifikatı verilir. Bu sertifikatlar 2 il müddətində etibarlıdır. Ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, kurs Amerika Ürək Assosiasiyası tərəfindən akkreditasiya olunduğundan və Uptodate İn Medicine Təlim Mərkəzində keçirildiyindən BLS İnstruktor kartı beynəlxalq miqyasda tanınır.

Konfrans və Simpoziumlar

"Uptodate In Medicine MMC" Azərbaycanda tibb sahəsində müxtəlif konfranslar, simpoziumlar, təlim və seminarlar təşkil edir. Bu tədbirlərin təşkilinin əsas məqsədi tibb işçilərinin davamlı tibbi təhsilinə dəstək olmaq, onların bilik və bacarıqlarını artırmaq, ölkədə və xaricdə olan həmkarları ilə əməkdaşlıq platforması yaratmaqdır.

 

Tibbi Konfransların Təşkil Edilməsi

"Uptodate In Medicine MMC" Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda tibb təşkilatlarının inkişafı, səhiyyənin idarəetməsi, elektron səhiyyə və tibbi xidmətlərin planlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi, tibbi təhsil və təlimin müasirləşdirilməsi sahəsində geniş təcrübə və ekspertizasını təklif edir.

 

Şirkət kiçik və böyük, dövlət və özəl tibb müəssisələrinə, fərdi pratikası olan həkimlərə və həmçinin pasientlərə klinik, maliyyə və əməliyyat fəaliyyəti ilə bağlı hədəflərə nail olmaq üçün geniş spektr xidmətlər təklif edir. Klinik idarəetmə və Fəaliyyətin Təkmilləşdirilməsindən tutmuş Pasientlərin cəlb edilməsi və tibbi xidmətlərin əlçatanlığının artırılması, habelə gəlirlərin konsolidasiyası da daxil olmaqla, şirkətin milli və beynəlxalq mütəxəssisləri daha uğurlu olmaq yollarını Sizinlə bölüşməyə hazırdır.


                             

Akkreditasiyaya dəstək xidmətləri

Akkreditasiya önü xəstəxananın hazırlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Akkreditasiyanın həm bahalı, həm də çoxlu sayda texniki və insan resurslarının səfərbərliyini tələb etdiyini nəzərə alaraq, xəstəxanalara ilk növbədə aşağıdakı suallara cavabların axtarılması tövsiyə edilir: 

 1. 1. Akkreditasiyanın aparılması hansı zaman kəsiyində ağlabatandır?
 2. 2. Akkreditasiyadan keçmək ehtimalı nə qədər yüksəkdir?
 3. 3. Akkreditasiyadan uğurla keçmək üçün tələb olunan dəyişikliklər üçün kifayət qədər maddi, texniki  və insan resursları mövcuddurmu?

Bu sualların cavablandırılması və ya daha çox onlar üzərində düşünülməsi xüsusi önəm kəsb edir. Belə ki, akkreditasiya üçün əhəmiyyətli dərəcədə maddi vəsait tələb olunur. Bu vəsait həm akkreditasiyanın özü üçün tələb olunur, həm də akkreditasiyaya hazır olmaq üçün tələb olunan yenilikləri, dəyişiklikləri və təkmilləşdirmə işlərinin aparılması üçün vacibdir.

Maddi vəsaitə qənaət etməklə yanaşı, akkreditasiya prosesinə başlamazdan əvvəl aparılacaq dəyişiklik, yenilik və ümumiyyətlə transformasiya üçün tələb olunan işlərin həcmini və dəyərini hesablamaq gərəkdir. 

Akkreditasiya önü xəstəxananın mövcud vəziyyətinin Akkreditasiya Standartları əsasında qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirmə nəticəsində Xəstəxananın Akkreditasiyaya hazırlıq və İnkişaf Planının və Büdcəsinin tərtib edilməsi ilk addım olmalıdır. 

 

Akkreditasiya prosesinə dəstək programı

 

Tibb müəssisəsinin (xəstəxana, poliklinika, tibb mərkəzi və s.) mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin aparılması aşağıdakılar əhatə etməlidir: 

 

Əsas 10 parametr üzrə vəziyyətin qiymətləndirilməsi: 

 

Metodologiya: müsahibələr, sənədlərə baxış, tibb müəssisəsinin əməkdaşlarının fəaliyyətinin müşahidə edilməsi, xüsusi sorğunun doldurulması

 • tibb müəssisəsinin idarə olunması, 
 • pasientlərin istiqamətləndirilməsi, 
 • klinik praktika və qayğı prosesi, 
 • xəstəxanadaxili infeksiyalar, 
 • transfuziologiya və qan bankı, 
 • tibb müəssisəsinin müxtəlif təsərrüfat subyektlərinin idarə olunması, 
 • yanğından qoruma və s. təhlükəsizlik fəaliyyəti
 • dərmanların istifadəsinin təhlükəsizliyi, 
 • sənədləşmə və arxivasiya, 
 • cərrahi və digər invaziv prosedurlar və anesteziya. Mama-ginekologiya, Pediatriya|Neonatologiya və Cərrahi şöbələrin və Ambulator poliklinik şöbənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi: 
 • elektron və ya kağız üzərində olan klinik xəstəlik tarixlərinin araşdırılması (təsadüfi seçim əsasında).  
 • klinik sənədlərin tamlığının, məlumatın keyfiyyəti və dolğunluğunun yoxlanması, klinik qərarların qəbul edilməsində proseslərin dəyərləndirilməsi.
 • pasientlərin tibb müəssisəsində təcrübələrinin qiymətləndirilməsi:

 

Akkreditasiya üçün hazırlığın təmin edilməsi

 

 • Təkmilləşdirmə və İnkişaf Planının həyata keçirilməsi üçün hər bir kateqoriya üzrə standartların hazırlanması və məsul şəxslərin təyin edilməsi
 • Hər bir kateqoriya üzrə məsul mütəxəssislərə təlimlərin keçirilməsi
 • Müvafiq təkmilləşdirmə işlərinin aparılması, daxili sənədləşmə, prosedurlar və digər fəaliyyətlərin standartlara uyğunlaşdırılması
 • Təkmilləşdirmə və İnkişaf Planının icrasının superviziyası və monitorinqi 
 • Sınaq akkreditasiyanın keçirilməsi 
 • Real Akkreditasiyanın təşkili. 
Pasientlərlə işin qurulması

Şirkətimiz daha yaxşı qayğı, daha yaxşı biznes üçün klinikaları, həkimləri və pasiyentləri əlaqələndiririk.

Son 20 ildə pasiyentlərin məmnunluğu sorğularının ciddi əhəmiyyəti və faydası öz təsdiqini tapmışdır. Artıq qərbdə pasiyentlərin fikir və iradları, təklif və tövsiyələrini öyrənmək və onları xəstəxana və poliklinikanın fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasında istifadə etməyən tibb müəssisəsi qalmayıb.

Siz necə?

Xəstəxana və ya klinikanızın xidmətlərindən istifadə etmiş pasiyentlərin fikirlərini, iradlarını və təkliflərini öyrənmək istəyirsiniz?

Peşəkar tibbi sorğu şirkəti olaraq, sizə bu əhəmiyyətli işdə yardımçı olmağa hazırıq.Tibb müəssisəsinin fəaliyyətinin təhlili, inkişaf planının tərtibi

Qiymətləndirmə və menecmentin (idarəetmənin) təhlili

Tibb müəssisəsi və ya tibb işçisinin pasient ilə ünsiyyətindən əvvəl, ünsiyyət zamanı və pasientin müayinəsini tamamladıqdan sonra baş verən bütün proseslərin təhlili, çatışmazlıqların müəyyən edilməsi, güclü və zəif tərəflərin araşdırılması, pasientin razı qalıb qalmadığına təsir edən amillərin aşkar edilməsi təklif etdiyimiz metodikanın yalnız kiçik bir imkanlarıdır. 

Bizim mütəxəssislərimiz fəaliyyətinizə dair bütün növ sənədləşmənin düzgün aparılması, mürəkkəb halların idarə olunması üçün uğurlu prosedur qaydalarının hazırlanıb tətbiq olunmasında Sizə yardımçı ola bilər. 

Qiymətləndirmə və menecmentin təhlili zamanı aşağıdakı üç komponentə xüsusi önəm verilir: pasientin xəstəlik tarixi, müayinənin növü və diaqnoza aparan qərarvermə prosesi. Düzgün sənədləşmənin aparılması nəyinki vaxta qənaət edir, müayinə və müalicə prosesinin effektivliyini artırır, bu həmçinin xərclər və ödənişlərin dəqiq və vaxtında qeydiyyatının aparılmasını, maliyyə sənədlərinin tərtibatına da müsbət təsir göstərir. 

Mütəxəssislərimiz Sizin həkimlərə və orta tibb personalına sənədləşmənin düzgün aparılmasını, diaqnozların və müayinələrin dəqiq qeyd olunmasını və kritik komponentlərin əhatə olunmasını öyrədə bilər. 

 

Strateji planlaşdırma

Sizin fərdi həkimlik fəaliyyətinizi və ya tibb müəssisənizi gələcəkdə nə gözləyir? Gəlir baxımından dayanıqlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Lakin gəlirliyin saxlanması üçün tibb işçilərinin və onların xidmət göstərdiyi pasientlərin ehtiyacları müəyyənləşdirilməli və qarşılanmalıdır. Özəl və dövlət sığorta şirkətləri ilə əməkdaşlığın qurulması, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və effektivliyinin artırılması, xərclərə nəzarətin təmin edilməsi çiçəklənən tibbi fəaliyyətin mütləq strateji hədəfləridir. 

İndividual həkimlik fəaliyyətinizi və ya rəhbərlik etdiyiniz tibb müəssisənizi irəli aparmaq üçün mütləq onların zəif və güclü tərəflərini, rəqiblərlə müqayisədə üstün cəhətlərini, pasientlərin razılıq səviyyəsini bilmək, habelə digər əhəmiyyətli faktorları nəzərə almaq tələb olunur. Prosedurlar və əməliyyatların qiyməti, xəstəxana xidmətlərinin xərcləri, xidmət göstərilən hədəf pasient qruplarının tərkibi, coqrafi meyarlar və s. bunların kimi amillər strateji inkişaf planının tərkib hissəsinə çevrilməlidir. Bizim mütəxəssislər klinikanızın inkişafına maneə olan və ya gəlirlərinizin artmasının qarşısını alan, rəqiblərinizlə müqayisədə Sizin geridə qalmağınıza səbəb olan amillərin və proseslərin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılmasına yardımçı ola bilər.

 

Tibb fəaliyyətinin əhatəli təhlili.

Fərdi fəaliyyət göstərən həkim, tibb müəssisəsinin rəhbəri və ya klinika sahibi olaraq onun hansı səviyyədə idarə olunduğunu, gəlirliyini, effektivliyini müəyyən etmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qısa və uzunmüddətli hədəflərin qoyulması və müvafiq düzgün qərarların qəbul edilməsi məqsədilə mövcud vəziyyətə dair detallı, əhatəli məlumat tələb olunur. 

Apardığımız geniş təhlil nəticəsində Sizə fəaliyyətinizi daha yüksək səviyyəyə qaldıracaq, xərcləri azaldacaq və pasient müraciətlərini artıracaq tövsiyələr veriləcək. Tövsiyələrimizə ümumi idarəetmə proseslərinin təkmilləşdirilməsindən, əlavə invaziv və ya cərrahi prosedurların əlavə edilməsi, hansısa prosedurların qiymətlərinin artırıması daxil ola bilər. Təhlildə həmçinin rəqiblərlə müqayisədə daha yüksək olan və/və ya pasientlərin narazılığına səbəb olan xidmət qiymətlərinin aşağı salınmasına dair məqamlar da yer ala bilər. 

Bütün hallarda, apardığımız təhlil və hazırladığımız hesabat və tövsiyələr Sizin fəaliyyətinizin təkmilləşdirilməsinə və gəlirlərinizin artmasına xidmət edəcəkdir. 
Transformasiya və dəyişikliyin idarə olunması xidmətləri

Klinik transformasiya və dəyişikliyin idarə olunması müasir dövrdə tibb müəssisələrinin və fərdi praktikası olan həkimlərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, əməliyyat fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, maliyyə menecmentinin gücləndirilməsində xüsusi önəm daşıyır. 

İcbari və özəl tibbi sığorta xidmətlərinin inkişafı, fəaliyyətə görə ödəniş sxemlərinin tətbiqi, pis keyfiyyət nəticələri tibb müəssisəsinin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir, tibbi qayğı standartlarının tətbiqində variabellik və xidmətlərin duplikasiyası isə maliyyə effektivliyini sarsıdır. 

Çıxış yolu isə mövcud klinik və əməliyyat modelinin təkmilləşdirilməsi, müvafiq vacib dəyişikliklərin aparılmasından qorxmamaq və əlbəttə ki, xidmət keyfiyyətini artıran və xərcləri azaldan tədbirlərin tətbiqi, sübuta əsaslanan yanaşmaların geniş istifadəsidir.

Klinik təlimat və protokolların tətbiqinə dəstək

Müasir dövrdə həkimlərin fəaliyyətini tibbi qərarların dəstəklənməsi sistemi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Tibbi praktikada yeni klinik protokolların istifadəsi Azərbaycanda sübutlara əsaslanan tibbin tətbiqinin ən vacib yollarından biridir və tibbi sübutlara əsaslanan klinik protokollar praktik həkimlər üçün metodik tövsiyələrdir. 

Klinik protokollar və təlimatlar elmi subutlara əsaslanır və hazırki dövrdə ən yaxşı standartlar hesap olunur. Bu təlimatlara arxalanaraq öz fəaliyyətlərini quran tibb müəssisələri və həkimlər pasientlərə yüksək səviyyədə tibbi yardım alma imkanı qazandırmış olur. 

UiM Tibbi Konsaltinq şirkətinin təcrübəli mütəxəssisləri hər bir tıbb müəssisəsi üçün beynəlxalq və milli təlimatlar əsasında hazırlanmış və uyğunlaşdırılmış klinik alqoritmlər və protokolların hazırlanması və tətbiqinə yardımçı ola bilər. İnsult Mərkəzi, Koronar Damar Xəstəlikləri Mərkəzi, Bariatrik cərrahiyyə mərkəzi və s. ixtisaslaşmış mərkəz və xəstəxana şöbələri üçün adaptasiya olunmuş alqoritm və protokolların tətbiqini bizim təcrübəli komandaya həvalə edə bilərsiniz. 

Bizim komanda həmçinin xəstəxanada Klinik Alqoritm və Protokolların hazırlanması və yenilənməsi prosedurlarını da qura bilər. Xüsusi Klinik Protokollar Komissiyası vasitəsilə hər bir xəstəxana hazırda istifadə olunan protokol və alqoritmləri mütəmadi olaraq nəzərdən keçirə, yeni sübutlar ərsəyə gəldikcə onları yeniləyə və ya əvəzləyə bilər.
Rəqəmsal (Elektron) Səhiyyə

Müasir dövrdə səhiyyə təşkilatları fəaliyyətlərini elektron resurslarsız təsəvvür etmir. Artıq elektron tibbi kartlar, süni intellekt, tele-təbabət, kiber-təhlükəsizlik və ya digər texnologiyalar bir sıra özəl və dövlət tibb müəssisələrində müəyyən dərəcədə tətbiq edilir və ya bu istiqamətdə ciddi addımlar atılır.  

Elektron və ya Rəqəmsal Səhiyyə tibb müəssisələrinin transformasiyasına, pasientlərlə işin təkmilləşdirilməsinə, keyfiyyətli xidmətlərin qurulmasına əhəmiyyətli təsir göstərməklə fundamental dəyişikliklər gətirir. 

Azərbaycan səhiyyə sistemində elektron resursların və rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi sürətlə artmaqdadır. Qısa müddət sonra elektron texnologiyaların geniş yayılması, onları pasientlərin və tibbi işçilərinin gündəlik həyatlarının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevirəcəkdir. 

Tibb müəssisələri internet və digər rəqəmsal texnologiyalara güvənərək "pasientə hədəflənmiş" və "fərdi tibbi qayğı" xidmətlərini təmin edəcəkdir. Lakin rəqəmsal və ya elektron texnologiyaların tətbiqi effektiv və komfortlu tibb xidmətlərini təmin etməklə yanaşı, tibb müəssisələrinin məsuliyyətini də artırır. Pasientlərin təhlükəsizliyi və onlara aid məlumatların qorunması məsələləri rəqəmsal səhiyyə əsrində daha qabarıqdır. 

UiM Tibbi Konsultinq şirkəti olaraq, hər bir tibb müəssisəsinə uyğun rəqəmsal səhiyyə texnologiyaları və elektron resursların yaradılması və tətbiqində yardımçı olmağa hazırıq. Bu sahədə geniş təcrübəyə malik olmaqla yanaşı Azərbaycan səhiyyə sisteminin bütün incəliklərini yaxından bilərək, rəqəmsal texnologiyalar və elektron səhiyyə xidmətlərindən tam yararlanmaqda tibb müəssisələrinin etibarlı və təcrübəli tərəfdaşı olmaqdan məmnunluq duyarıq. 

 

Aşağıdakılardan faydalanmağı təklif edirik:

 • Elektron xəstəlik kartlarının yaradılması və tətbiqi
 • Xəstəxanadaxili ağıllı informasiya sistemlərinin qurulması
 • Pasientlərə məxsus məlumatların qorunması sistemləri
 • Tele-səhiyyə və tele-təbabət modullarının tətbiqi
 • İnternet əsaslı tibbi konsultasiyaların təşkili 
 • Müalicə və diaqnostikada elektron qərarvermə sistemi və s. 
Elmi araşdırmalara dəstək mərkəzi

Elmi araşdırmalara dəstək mərkəzini təsis etməklə şirkətimiz həkimlərə, farmasevtlərə, radioloqlara, bioloqlara və digər tibb mütəxəssislərinə tibb elminin inkişafına təkan verən və pasientlərin müayinə və müalicəsi imkanlarını genişləndirəcək elmi tədqiqat və araşdırmalara dəstək olman niyyətindədir. 

Şirkətimizin nəzdində fəaliyyət göstərən unikal mərkəz aşağıdakı istiqamətlərdə dəstək göstərməyə hazırdı: 

 • Klinik və ya fundamental tədqiqatların planlaşdırılması, təşkili və aparılması
 • Klinik tədqiqat protokolunun tərtib edilməsi, ədəbiyyatın icmalının aparılması və ideyanın formalaşdırılması
 • Hədəf qrupu olan pasientlərə dair məlumatların toplanması, pasientlərin cəlb edilməsi, koqort tədqiqatlarında koqortun formalaşdırılması
 • Tədqiqatın aparılmasında keyfiyyətə nəzarətin təmin edilməsi, risklərin idarə olunması, sənədləşmə işinin təşkili
 • Tədqiqata dair hüquqi məsələlərin həlli, pasient hüquqlarının qorunması, məlumatların arxivləşdirilməsi
 • Tibbi statistik təhlilin aparılması və hesabatların hazırlanması
 • GCP / GVP  və digər sertifikatlaşdırılmış kursların təşkili 
 • Tədqiqat nəticələrinin dərc edilməsi
 • və s. xidmətlər

 

Düzgün Klinik Təcrübə (DKT) üzrə təlim kursu

UiM Tibbi Konsaltinq şirkəti tərəfindən Azərbaycanda ilk dəfə təşkil edilən GCP və ya Düzgün Klinik Təcrübə (DKT) üzrə təlim kursu dərman preparatları, tibbi cihazlar və insan subyektlərinin iştirakı ilə keçirilən bütün növ klinik tədqiqatlarda iştirak edən və ya onları aparan tədqiqatçılar, tibb və qeyri-tibb işçilər, tələbələr, aspirantlar və doktorantlar üçün nəzərdən tutulub.

Kurs ildə 2 dəfə təşkil ediləcəkdir. Akkreditasiya olunmuş və sertifikatlaşdırılmış, bütövlükdə beynəlxalq standartlara və milli qanunvericiliyin tələblərinə cavab verən 1 günlük kurs təcrübəli klinik tədqiqatçılar tərəfindən 20 nəfərlik qruplarda interaktiv metodlardan istifadə etməklə keçirilir.
Mobil əlavələr (e-tətbiqlər)


Müasirə təbabəti ixtisaslaşmış tibbi avadanlıqsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Həmin avadanlıq pasientlərin xəstəliklərinin diaqnostikası, xəstəliklərin inkişaf mərhələlərini müəyyən etməyə kömək edir. Son illərdə insanlar sağlamlığın qorunması və xəstəliklərin diaqnostikası sahəsində mobil telefonlar və digər fərdi texnoloji cihazlardan daha geniş istifadə etməyə başlayıb. Mobil səhiyyə texnologiyaları və tibbi mobil əlavələrin populyarlığı ilbəil artır. İstifadəçilər mobil əlavələri seçərək öz mobil telefonlarına, planşetləri və hətta kompüterlərinə yükləyərək gündəlik həyatda istifadə edirlər. Bu mobil əlavələr qan təzyiqi və ürək vurğularının monitorinqi, aritmiyaların diaqnostikası, kardioqrammaların, rentgen və KT/MRT görüntülərinin interpretasiyasına geniş imkanlar yaradır. Son zamanlar mobil əlavələr həkimlərin konsultasiyaları üçün də istifadə edilir. 

Tibbi mobil əlavələr hədəf auditoriyası, əhatə dairəsi, mövzusu və pasientlərə məxsus məlumatların qorunma səviyyəsi, məlumatların xəstəxana və ya həkimə ötürülməsi imkanları və digər parametrlərə görə fərqlənir. İstifadə ediləcək mobil əlavədən asılı olmayaraq, istifadəçinin və onun məlumatlarının təhlükəsizliyi ciddi nəzərə alınmalıdır. 

Bu səbəbdən də, mobil tibbi əlavələr və platformaların yaradılmasında ölkədə geniş təcrübəsi olan bir şirkət kimi, UiM Tibbi Konsaltinq, istənilən tibbi müəssisəsinin, hər bir həkimin və orta tibb işçisinin və hər bir pasientin ehtiyaclarına, istəklərinə uyğun mobil əlavələr yaratmaq imkanına malikdir. Bütün yaradılan mobil əlavələrdə istifadəçinin və ona məxsus məlumatların konfidensiallığına və təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət və qayğı yetirilir. Yaratdığımız mobil əlavələr  həmçinin tibb müəssisələrinin effektiv menecmenti, həkimlərin fəaliyyət səmərəliliyinin artırılması və pasientlərin sağlamlığının qorunmasına yönələ bilər. KURSLAR 
Konfrans və simpoziumlar

UiM Tibbi Konsaltinq şirkəti Azərbaycanda tibb  sahəsində müxtəlif konfranslar, simpoziumlar, təlim və seminarlar təşkil edir. Bu tədbirlərin təşkilinin əsas məqsədi tibb işçilərinin davamlı tibbi təhsilinə dəstək olmaq, onların bilik və bacarıqlarını artırmaq, ölkədə və xaricdə olan həmkarları ilə əməkdaşlıq platforması yaratmaqdır. 

Təşkil etdiyimiz kurslar və konfranslar, habelə digər təhsil tədbirləri ilə tanış olmaq üçün TƏHSİL bölməsinə keçid alın. Həmin bölmədə hazırda aktiv olan kurslar və konfranslar barədə məlumat əldə, onlara qeydiyyatdan keçə və ödənişli olduqda hətta ödənişi də apara bilərsiniz. 

Peşəkar tibbi tədris tədbirlərinin təşkili ilə yanaşı, şirkətimiz Sizə xaricdə və ölkədə keçirilən müxtəlif konfrans və simpoziumlarda edəcəyiniz mühazirə və prezentasiyaları hazırlamaq, onları tərcümə və redaktə etməkdə yarıdmçı ola bilər. E-təlimlər


Müasir dövrdə hər gün artan iş yükü və, ümumiyyətlə, sürətli həyat tibb işçilərinin mütaliyəsinə və fərdi təlim-tədrisinə çox az vaxt saxlayır. Ödənişsiz və ya ödənişli beynəlxalq və yerli konfrans və təlimlər çox faydalı və əhəmiyyətli olsa belə, bir çox tibb işçiləri bu tədbirlərdən həmişə yararlana bilmir. 

"E-təlimlər"-in inkişaf etdirilməsi ilə UiM Tibbi Konsaltinq şirkəti həkimlər və orta tibb işçilərinin peşəkar bilik və bacarıqlarının artırılmasına töhfə vermək niyyətindədir. Şirkətimiz müxtəlif ixtisaslar üzrə akkreditasiya olunmuş elektron tibbi kurslar yaratmaqda aktivdir. Bununla yanaşı, hər bir tibb müəssisəsinin həkimlərinin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış elektron kurslar (e-təlimlər) yarada və onların tətbiqinə dəstək verə bilərik.  

Hər bir kurs təcrübəli mütəxəssislərdən ibarət elmi tibbi redaksiya heyəti tərəfindən izlənilən yüzlərlə aparıcı tibbi jurnal və tibbi cəmiyyətlərin klinik təlimatlarına arxalanaraq hazırlanır. Hər bir məqalə, hər bir tövsiyə sübutlara əsaslanır və klinik təcrübə ilə uzlaşdırılır.

Jurnal nəşri

Tibb elmləri sahəsində elmi, elmi-praktik və ya elmi-kütləvi jurnal nəşr etmək istəyirsiniz? Çalışdığınız tibb müəssisəsinin internet bloqu və ya elektron bülletenini yaratmaq istəyirsiniz?

Uptodate İn Medicine MMC-nin Jurnal Nəşri xidməti bu işlərdə Sizə yardımçı olmağa hazırdır.

Tibb jurnalının nəşri ilə bağlı sual və sifarişlərinizi e-poçt vasitəsilə və ya aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə göndərə bilərsiniz. Məktubunuzu aldıqda sonra nümayəndəmiz Sizinlə əlaqə saxlayacaqdır.

E-poçt: elmi.jurnallar@gmail.com

 
Sübuta əsaslanan təbabət

Müasir dövrdə dünyanın əksər ölkələrinin səhiyyə sistemi qarşısında duran vəzifə, həyata keçirilən islahat və dəyişikliklərin başlıca məqsədi tibbi yardımın keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Tibb elminin şaxələnməsi, tibbi biliklərin dərinləşməsi, əczaçılıq sənayesinin sürətli inkişafı, yeni müalicə üsullarının və dərman vasitələrinin tətbiqi, ənənəvi müalicə üsulları və istifadədə olan dərman vasitələri haqqında yeni biliklərin meydana çıxması və yeni müasir texnologiyaların inkişafı, elektron səhiyyə və tibbi xidmətlərin geniş vüsət alması praktik həkimlərin məsuliyyətini artırmaqla yanaşı, həm də onların fəaliyyətində bir sıra çətinliklər yaradır. 

Keyfiyyətli tibbi yardım tibb elminin ən son nailiyyətlərinə arxalanaraq düşünülmüş qərarların verilməsi və müalicə-diaqnostika ilə bağlı müvafiq addımların atılmasını özündə ehtiva edir. Lakin tam tədqiq edilməmiş və sübut olunmamış hər hansı yeniliyin tətbiqi yol verilməzdir və təhlükə daşıyır. Eyni ilə, köhnədən istifadə olunan lakin faydası təsdiq olunmamış, hətta bir çok hallarda zərəri sübuta yetirilmiş yanaşmaların, diaqnostik müayinələrin və müalicə tədbirlərinin tətbiqi də yolverilməzdir. Bunlar pasientlərin həyatına ciddi təhlükə yaradır. 

Müasir dünyada tıbb elmi o dərəcədə inkişaf edib və o qədər məlumat və bilik toplanıb ki, bir həkim həmin böyük informasiya axını şəraitində necə hərəkət etdiyini tam dərk etmir. Tədqiqatlat göstərir ki, müasir zamanda bir ailə həkimi və ya terapevt hər gün ən azı 19 yeni elmi məqalə oxumalıdır. Amma vaxtın məhdudluğu, pasient yükünün artması bu işi mümkünsüz edir. Bu, təkcə Azərbaycanda deyil, qlobal miqyasda səhiyyə sahəsində meydana çıxan bir vəziyyətdir. 

UiM Tibbi Konsaltinq şirkəti həkimlərin və digər tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, yeniliklərdən xəbərdar olması və praktik fəaliyyətdə yenilikləri rahat tətbiq etməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq bir sıra faydalı mexanizmlər təklif edir. 

 

Bu imkanlardan Siz də yararlana bilərsiniz:

 • Sübuta əsaslanan tibbi praktikaya dair tibb işçiləri üçün təlim kursu
 • Tibb elminin ən son yeniliklərinin ixtisaslara uyğun cəmləşdirilməsi və istifadəçilərə çatdırılması
 • Müxtəlif xəstəliklərin müayinə və müalicəsinə dair ən son yanaşmaların müzakirəsi və tədrisinə dair Davam Tibbi Təhsil imkanları
 • Aparıcı tibb elmi cəmiyyətlərin klinik protokol və təlimatlarının bütöv və qısa şəkildə Azərbaycan dilində hazırlanması və təqdimatı
 • İxtisaslar üzrə tibbi klubların və ya dərnəklərin yaradılmasına dəstək
 • və s. 


Tibbi Tərcümə

Peşəkar və keyfiyyətli tərcümə

 5 ildən artıq Azərbaycanın tibbi məsləhət və təlim-tədris sahəsində çalışan UptodateİnMedicine MMC tərəfindən təklif edilən peşəkar tərcümə xidmətləri öz keyfiyyəti ilə seçilir.

Ölkə daxilində, habelə ABŞ, Rusiya Federasiyası, Türkiyə, Almaniya və Böyük Britaniyada çalışan 10-dan çox mütəxəssisimiz tibbi sənədlərin Azərbaycan, İngilis, Rus, Alman və İvritə keyfiyyətli peşəkar tərcüməsini həyata keçirir.
Şirkətimizin daxili keyfiyyətə nəzarət sistemi Sizin sənədlərinizin ən yaxşı səviyyədə və beynəlxalq standartlara, o cümlədən, xarici ölkələrin xəstəxanaları, tibb cəmiyyətlərinin qaydalarına uyğun tərcüməsini təmin etməyə imkan verir.

 

Şirkətimiz Sizin tibbi sənədlərinizi ən qısa vaxtda və keyfiyyətli tərcüməsini təmin edir

 

 • Xəstələr, xəstəxanalar, həkimlər və farmsevtik şirkətlər üçün tibbi sənədlərin tərcüməsi.
 • Xəstələr üçün İngilis, Rus, Azərbaycan və Alman dillərində tərcümə xidmətləri (canlı və ya telefon vasitəsilə).
 • Klinik təlimatlar, metodik vəsaitlər, protokollar, xəstəlik tarixləri, epikrizlər və s. sənədlərin ABŞ, Türkiyə, Almaniya, Rusiya Federasiyasının tələb və qaydalarına uyğun tərtibatı, tərcüməsi və redaktəsi.
 • Tibbi hüquqi sənədlərin hazırlanması, redaktəsi və tərcüməsi.
 • Tibbi kitabların, dissertasiyaların, monoqrafiyaların və elmi məqalələrin tərcüməsi.
 • Xarici ölkələrin mütəxəssisləri ilə aparılan canlı və ya internet-əsaslı konsultasiyalarda tərcümə.

 

Tibbi Tərcümədə Təcrübə

 

Şirkətimiz asan və ən mürəkkəb sənədlərin və tibbi materialların yazılı və şifahi tərcüməsində böyük təcrübəyə malikdir. Klinik təbabət, biokimya, biotexnologiya, ictimai səhiyyə, farmakologiya, toksikologiya və digər yanaşı sahələrdə olan peşəkar və təcrübəli mütəxəssislərimiz Sizin sənədlərinizin ən yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun tərcüməsini təmin edir.
Etibarlı, təcrübəli və müştərinin maraqlarını üstün saxlayan şirkətlə işləmək istəyirinizsə, UptodateİnMedicine MMC-nin Tibbi Tərcümə Xidmətləri ilə əlaqə saxlayın.

 

Biz aşağıdakı sənədlərin tərcüməsini təmin edirik:

 

 • Klinik protokollar, təlimatlar, metodik vəsaitlər, klinik rəhbərliklər
 • Xəstələr üçün nəzərdə tutulmuş məlumat materialları (buklet, plakat, liflet, broşüra və s.)
 • Tibbi xidmətlər sahəsində tender sənədləri
 • Tibbi internet səhifələrdə olan məlumatlar
 • Tibbi avadanlıq və cihazlar üçün təlimat broşürları
 • Xəstəlik tarixi, epikriz, tibbi statistik formalar, həkim-konsultantların qeydləri, tibbi hesabatlar və s.
 • Vaksinasiya və immunizasiya pasportu
 • Dərmanların istifadəsinə dair təlimatlar
 • Tibbi elmi jurnallar, məqalələr, elmi kitablar
 • Tibb şirkətləri və ya tibbi təşkilatların hesabatları, daxili bülletenləri və s.
 • Laborator analizlərə dair sənədlərSimulyasiya əsaslı tədris

Nə üçün simulyasiya əsaslı tədris

Simulyasiyalar tibb işçilərinə, o cümlədən, həkimlərə, tibb tələbələrinə və rezidentlərə, orta tibi personalına əhəmiyyətli praktik vərdişlər və bacarıqlara yiyələnməyə geniş imkanlar verir. Real həyatda rast gəlinən klinik hallar əsasında qurulan simulyasiyalar vasitəsilə tibb işçiləri konsepsiyaları daha dərindən öyrənir, prosedurların yerinə yetirilməsini daha yaşı mənimsəyir. 

Tibb fəaliyyətində bəzən klinik qərarlar çox sürətlə verilməlidir və düzgün qərarların verilməsi məhz biliyə və praktik təcrübəyə arxalanır. 

Simulyasiya mərkəzinin təhlükəsiz, nəzarətli mühitində simulyasiyalarda iştirak etməklə, tibb işçiləri tərcübə qazanır və müvafiq bacarıqlara yiyələnir. 

Simulyasiya əsaslı təlimlərimizdə manekenlər və xüsusi kompüter simulyasialarından istifadə etməklə, real həyatda tibb işçilərinin rastlaşacağı klinik halların idarə edilməsini uğurla öyrədirik. 

Nəzəriyyəni interaktiv, praktik, oyuna-bənzər simulyasiyalarla birləşdirərək tibb işçilərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə töhvə verir və nəticədə tibb müəssisələrinin göstərdiyi qayğının keyfiyyəti artır, pasient məmnunluğu yüksəlik və klinik nəticələr yaxşılaşır. 

 

Təklif etdiyimiz simulyasiya əsaslı təlimlər:

 • Təkmil Həyata Dəstək (ürək-ağciyər canlandırması) Kursu
 • Təməl Həyata Dəstək Kursu 
 • Pediatrik Təkmil Həyata Dəstək Kursu
 • Neonatal Reanimasiya Kursu
 • Mamalıq Ağırlaşmalarında Təkmil Həyata Dəstək Kursu
 • Ürək çatışmazlığının menecmenti Kursu
 • Postoperativ qayğı Kursu 
 • Venadaxili inyeksiya və infuziyalar Kursu
 • Mərkəzi venaların kateterizasiyası Kursu
 • Təxirəsalınmaz və təcili tibbi prosedurlar Kursu
 • və s. 

Tibbi Konsyerj

Bakı Tibbi Konsyerj xidmətinin virtual məkanına xoş gəlmisiniz!

Sağlamlığınızın keşiyində!

Bakı Tibbi Konsyerj xidməti – peşəkar və təcrübəli milli və xarici mütəxəssislərdən ibarət tibbi məsləhət və yönləndirmə xidmətidir.

Bizim həkim-mütəxəssislərimiz və həkim-koordinatorlarımız qayğı prosesində yanınızda olmaqla yanaşı, Sizi və ya xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınınızı tibbi səhvlərdən qoruyur, diaqnostika və müalicənin düzgün və ən müasir ABŞ və Avropa standartlarına uyğun aparılmasını təmin edir.

Bizi seçməklə, Siz aşağıdakıları əldə etmiş olursunuz:

 • Həftənin 7 günü, hər gün 24 saat ərzində ən yüksək keyfiyyətli və ABŞ və Avropanın müasir standartlarına cavab verən tibbi xidmətlərə çıxış əldə etmək.
 • Profilaktik təbabətin ən qabaqcıl imkanlarından yararlanmaq.
 • Fərdi ehtiyaclarınıza uyğun və ən yaxşı klinik nəticələrə hədəflənmiş müasir diaqnostika və müalicə imkanlarından faydalanmaq.

Bakı Tibbi Konsyerj xidməti peşəkar və təcrübəli ailə həkimləri, həkim-mütəxəssislər və orta tibb personalını özündə birləşdirən və Sizi ən yüksək səviyyəli tibbi xidmətlərlə təmin edən bir mərkəzdir.

Tibbi komandamız bir ailə kimi çalışır! Sizin sağlamlığınızla bağlı narahatçılıqlarınızı bölüşən mütəxəssislərimiz ilk növbədə insanlıq, mərhəmət və qayğıkeşlik prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir.

Xəstəliyinizdən və ya sağlamlıq durumunuzdan asılı olmayaraq, biz Sizə ən keyfiyyətli tibb mütəxəssislərinə və ən yaxşı xəstəxanalara çıxış təmin edir, bütün diaqnostika, müalicə və reabilitasiya prosesində yanınızda olmaqla, tezliklə yenidən ailənizə qovuşmaqda Sizə kömək edirik.

Göstərdiyimiz fərdi tibbi xidmətlərimizin mərkəzində İnsanlıq, Mərhəmət, Qayğıkeşlik və yüksək keyfiyyətli xidmət durur!

Bizim xidmətlərimiz fərdi yanaşma əsasında qurulub. Bütün xidmətlərimiz Sizin və ya xəstənizin fərdi ehtiyaclarına uyğun, peşəkar və qayğıkeşlik şəraitində göstərilir.

Ənənəvi poliklinikalardan fərqli olaraq, bizim həkim-mütəxəssislərimiz daha təcrübəlidir və məhdud sayda xəstəyə xidmət göstərir. Şirkətimizin xidmətlərindən istifadə etməklə, Siz həftənin 7 günü, gündə 24 saat peşəkar və təcrübəli mütəxəssislərimizə çıxış əldə etmiş olursunuz.

Sizə qayğı göstərən həkim-mütəxəssisimiz həm sağlamlıq durumunuzda, həm də xəstəliyiniz zamanı daim Sizi müşayiət edəcəkdir. Xəstəxanaya hospitalizasiya olunduqda, cərrahi müdaxilə və ya böyük əməliyyata hazırlaşdıqda, keçirilmiş xəstəlikdən və ya əməliyyatdan sonra evə yazıldıqda bizim həkimlərimiz Sizin qayğınızı koordinasiya edəcək, ən yaxşı xəstəxana, ən yaxşı və təcrübəli həkim seçməyə yardımçı olacaq, dərmanlarınızın qəbulunu tənzimləməyə kömək edəcək və sağlamlığınızın qısa zamanda bərpası üçün Sizinlə birgə çalışacaqdır.

 

Profilaktik təbabət.

Xronik xəstəliklərinizin (yüksək qan təzyiqi, keçirilmiş insult və ya infarkt, şəkərli diabet, böyrək xəstəliyi, psixi xəstəlik və s.) davamlı təqibi və müalicəsini, ABŞ və Avropanın aparıcı ölkələrinin tibbi təlimatlarına uyğun tibbi qayğınızın təmin edilməsini bizə həvalə edin.

Nəsilinizdə şəkərli diabet, bağırsaq xərçəngi, böyrək xəstəliyi, hipertoniya, infarkt, insult və digər ağır xəstəliklər keçirmiş və ya onlardan vəfat edən qohumlarınız var?

Sizin bu xəstəliklərə tutulma riskinizi qiymətləndirmək və fərdi profilaktik müayinə və müalicə proqramını tərtib etməyi bizə həvalə edin.

 

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım.

Həkim tərəfindən ləngimədən müayinə və müalicəsi tələb olunan təcili və ya təxirəsalınmaz ciddi tibbi problem, ağır kəskin xəstəliklə üzləşdikdə və ya xronik xəstəliyinizin kəskinləşməsi hallarında, bizim mütəxəssislərimiz ən qısa zamanda Sizə ilkin tibbi yardımın göstərilməsini təmin edir, diaqnostika və müalicəniz üçün ən yaxşı tibb müəssisəsi (xəstəxana) və ən yaxşı həkimlər briqadasını müəyyən etməkdə yardımçı olur.

Mütəxəssislərimiz Sizin maraqlarınızı müdafiə etməklə, aparılan bütün diaqnostik və müalicə tədbirlərinə, cərrahi müdaxilələrin düzgün aparılmasına nəzarət edir, müdaxilələrin gərəkli olub olmadığını yoxlayır, təyinatların ABŞ və Avropanın aparıcı ölkələrinin ən son təlimatlarını uyğun olduğunu təmin edir.

 

Sağlam uzun ömürlü həyat.

Sağlam və uzun ömür yaşamağınız üçün, bizim mütəxəssislərimiz Sizi ehtiyaclarınız və risklərinizə uyğun fərdi tibbi məsləhətlərlə təmin edir. Vaxtında profilaktik müayinələr, vaksinasiya və immunlaşdırmaların aparılması, səyahətdən qabaq və sonra tibbi profilaktika tədbirlərinin aparılmasını bizə həvalə edə bilərsiniz.
Alternativ rəy və fikir

Başqa həkimlər və ya klinikalar tərəfindən qoyulan diaqnozdan, aparılan müalicədən və ya göstərilən xidmətlərdən razı qalmamısınız?

Bizim həkimlərimiz xəstəlik tarixinizi öyrənməklə, Sizə müstəqil rəy və tövsiyələr verməyə hazırdır.

İstədiyiniz hallarda, beynəlxalq həkim-mütəxəssislərimizin əlavə rəyi və tövsiyələri Sizə təqdim edilə bilər. Biz Sizin üçün hətta beynəlxalq mütəxəssislərlə canlı bağlantı da qurmağa yardım edə bilərik.

Əminik ki, alternativ fikir və ya rəy üçün müraciət etdikdən sonra, davamlı tibbi qayğınızı və müalicənizin müşaiyətini bizə həvalə edəcəksiniz.Yönəltmə xidməti

Xəstəliyinizdən asılı olaraq, bizim həkim-koordinatorlarımız Sizi ölkədə və ya xarici ölkələrdə olan ən yaxşı həkim-mütəxəssislərə və xəstəxanalara yönəldəcək və bütün diaqnostika və müalicə prosesi ərzində Sizi müşaiyət edəcəkdir.

Bizim müstəqilliyimiz və neytrallığımız Sizin üçün ən yaxşı həkim və ya xəstəxana seçimini təmin edir.