Наша команда

DR.SƏBİNƏ BABAZADƏ ru

Exspert ru

SƏBUHİ ABDULLAYEV ru

Hüquqşünas ru

DR. NABIL Z. SEYIDOV PHD ru

Exspert ru

YANA AXLINOVA ru

Baş mühasib ru

RÖYA ABDULLAYEVA ru

Исполнительный директор